Współpraca

Jak skorzystać z usług biura brokerskiego?

Relację między brokerem ubezpieczeniowym a Klientem korzystającym z jego usług reguluje umowa brokerska i udzielone na jej podstawie pełnomocnictwo brokerskie.

Należy pobrać i wypełnić upoważnienie (pełnomocnictwo) brokerskie, następnie wysłać faksem bądź listem na adres biura. Natychmiast skontaktujemy się z Państwem i niezwłocznie przystąpimy do pracy na Państwa rzecz.

Pełnomocnictwo brokerskie